Vad är ett statligt moln? Och varför behövs det i Sverige?


Ett statligt moln (Government Cloud) är en privat molntjänst som tillhandehåller IT-Infrastruktur (Infrastructure as a service (IaaS)) och applikationer (Software as a service (SaaS)). Exempel på IaaS tjänster är virtuella maskiner, nätverk och säkerhetslösningar. Exempel på SaaS tjänster är sammarbetsverktyg (Alfresco, SharePoint, NextCloud mm.) och webbhotell (Wordpress, EPIServer, LAMP mm.) Det finns redan flera statliga molntjänster och moln från privata molnleverantörer som riktar sig mot offentlig sektor i flera länder. Exempel är Microsoft Azure Government (USA) och det statliga molnet i Tyskland (Bundescloud). Den här sidan tar upp fördelar och förslag på hur ett statligt moln kan byggas i Sverige. Huvudsyftet är att garantera den personliga integriteten för medborgarna, vilket inte är möjligt om en utländsk leverantör äger infrastrukturen, se CLOUD Act. Statens inköpscentral har i år annonserat att det inte blir ett ramavtal för molntjänster.


Vem ska driva ett statligt moln?


Idag så levereras IT-tjänster till offentlig sektor av många olika leverantörer och vissa tjänster tillhandehålls redan av myndighter/statliga bolag. Vi lägger inte vikt på om ett eller flera privata bolag ska äga och driva en statlig infrastruktur, utan fokus är på att det blir juridiskt korrekt. Idag så kan ingen utländsk leverantör uppfylla dem juridiska kraven för att hantera känslig och hämlig data i sitt moln. För att digitaliseringen av svensk offentilg sektor ska kunna fortsätta på rätt sätt juridiskt och att exempelvis regionerna och statliga myndigheter ska kunna nyttja IaaS och SaaS tjänster fullt ut så behövs ett Svenskt moln, alternativit ett EU-moln.


Fördelar med egen moln drift.


Säkerhet, intergritet, fysisk säkerhet, en samlokaliserad drift av datacenter och moln plattform minskar kostanden för IT-driften i offentlig sektor.

Poc: Staligt moln i sverige.


Vi jobbar på en proof of concept på hur ett statligt moln kan implementeras. Denna Poc kommer att täcka både infrastruktur och tjänst. På Poc sidan finns dokument och resurser.


Med vilka verktyg ska ett staligt moln byggas?


Det finns många verktyg för att sätta upp privata moln, många av dessa är öppen källkod. Exempel på IaaS plattformar är Open Stack, Apache Cloudstack och Open Nebula. Ett annat exempel är Microsoft Azure Stack som låter kunden sätta upp ett eget privat Azure moln på sin egna fysiska infrastruktur. En kombination av t.ex. Azure Stack och Open Stack från samma driftleverantör bör man sträva efter. Dessa plattformar levererar en infrastruktur som kan nyttjas av flera kunder och är fullt segmenterad. Fysisk infrastruktur så som servrar och nätverksprodukter finns från flera leverantörer och hela nya datacenter kan byggas med öppen hårdvara från Open Compute Project. Fördelen med öppen hårdvara är att man binder sig inte till en leverantör och kunden får full insyn hur hårdvaran är byggd. Även om hårdvaran och molnplattformen kan byggas med öppen teknik så varierar licenstypen på programvaran som används i offentlig sektor mycket, det finns proprietär mjukvara och fri programvara i produktion i svensk offentlig sektor. Ett statligt moln måste kunna leverera samma tjänster som idag levereras av verskamhetens egna IT-avdelningar och privata leverantörer. Ett statligt moln ska kunna erbjuda en Linux webbmiljö och en SharePoint server, visonen är "Ditt datacenter i Molnet."