Proof Of Concept: Statligt moln i Sverige.

Vårt koncept bygger i första hand på dessa öppen källkods produkter och öppen hårdvara. Molnet kommer kunna leverara andra tjänster också genom virtuella maskiner i OpenStack.


Under uppbyggnad. Här kommer Poc Dokumenten att publiceras allt eftersom dem utvecklas...